Saturday, 2 February 2019

2019 Jan 02 SriranjaniSanthanagopalan BVR KAP VRC RLKMSankrantiFestival2019

Vocal: SriranjaniSanthanagopalan 
Violin: B Vittal Rangan  
Mridanga: K Arun Prakash 
Ghata: V Ranganatha Chakravarthy  

RLKMSankrantiFestival2019

01 ErA nApai inta caUkasEya tOdi Adi paTNam subhramaNya iyer

02 pAhi Pahi parvatanandini mamayi Arabhi Adi swAti tirunAL (A,)

03 tyAgarAja pAlayashu gauLa Adi m.dikshitar

04 rAma pAhi mEgha shyAma pAhi kApi rUpaka tyAgarAja (A,)

05 Sharavanabhava Pashupatipriya Adi HMuttaiahBhagavatar

06 ekkAlattilum pUrvikalyANi Adi tiruvArUr rAmasvami pillai (A, T)

07 iyal ishaiyiluchitha thiruppugazh husEni aruNagiri nAThar

08 rAga tAna pallavi srI chaturasra tripuTa on the samam

09 hari chitta sathyA jOanpuri purandara dAsa

10 ugAbhOga

11 tillAna bEhAg

12 vanga kaDal kaDainda tiruppAvai surUTi rUpaka ANDAL

13 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAgarAja

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...