Tuesday, 1 January 2019

2019 Jan 01 KKrishnaKumar BKRaghu BVP OGR RLKMSankrantiFestival2019

Vocal:  K Krishna Kumar
Violin : B K Raghu 
Mridanga : Bangalore V Praveen
Ghata : Omkar G Rao

RLKMSankrantiFestival2019 

01 vEsAritine khamAs varNa Adi BMK

02 gAnAsudha rasa pAna niratam nATa BMK

03 BrihadIshwara mahAdEva rUpaka BMK (A,

04 mangaLa dAyaka mAmavamadguru Adi BMK

05 Khatilaka vamsha tilaka vikhyAta raghupriya Adi BMK

06 hanuma anumA o manamA sarasAngi Adi BMK

07 sharaNam tava charaNam pantuvarALi Adi BMK (A,

08 OmkArAkAriNi lavangi Adi BMK

09 rAga tAna pallavi Vachaspati tiSra tripuTa 2 kalai on the samam (T)

10 anugAlavu chinte jIvake manavu RAGA TALA COMPOSER ??

11 yAramita vanamAli durgAJayadEva

12 pibare rAmarasam Ahirbhairav sadAshiva brahmEndra

13 nAdru dhim tillAna ahirbhairav BMK

14 mangaLau gaNanAtha sindhubhairavi Adi BMK

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...