Saturday, 8 December 2018

2018 Dec 08 VittalRangan AnoorShyam AnoorSunad GirinagarSangeethaSabha


Violin: Vid. VittalRangan 
Mridanga: Vid. AnoorShyam 
Khanjira: Vid. AnoorSunad 

Organiser: GirinagarSangeethaSabha

01 ninnu kOri unnAra vasantha Adi thAchur singrachAryalu (O, S)

02 jaya jaya jaya jAnaki kAntha nAta khanda chApu purandara dAsa (O, S)

03 endarO mahAnubhAvulu andarIki vandanamu shrI tyAgarAja (O)

04 ambavANi nannu AdharinchavE kIravANi Adi muththayya bhAgavathar (A, N, S)

05 nAnEke baDavanu nAnEke paradEshi bEhAg Adi purandara dAsa (O)

06 raghuvamsha sudhAbudhi kadhanakuthUhala Adi paTNam subrahmaNya Iyer

07 sAmaja varagamana hindhOLa Adi tyAgarAja (A, N, S, T)

08 bArO KrishNayyA mAND Adi KanakadhAsa (O)

09 sindhubhairavi tillAna Adi LGJ (O)

10 bhAgyAda lakshmi bAramma madhyamAvati Adi purandara dAsa

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...