Saturday, 2 February 2019

2019 01 03 AishwaryaVidhyaRaghunath RKShriramKumar KArunPrakash RLKMSankrantiFestival2019

Vocal: AishwaryaVidhyaRaghunath 
Violin: RKShriramKumar 
Mridanga: KArunPrakash 

RLKMSankrantiFestival2019

01 sumasAyaka karnAtakakApi rUpaka SwAthi thirunAL

02 rAma nI pai kEdAra Adi tyAgarAja

03 karuNa elaganTe nI vidhame kalyANasundara rAma varALi Adi tyAgarAja (A)

04 nIvEra kuladhanamu bEgaDa cApu tyAgarAja (A)

05 hiraNmayIm lakshmIm lalithA rUpaka m.dhIkshithar

06 swAmi mukhya prANA Anandabhairavi rUpaka p.dAsa

07 bAla gOpAla bhairavi Adi m.dIkshithar (A, T)

08 mAtADa bAradEno mA ramaNanE kamAs m.cApu narahari dAsa

09 orutthi maganAi pirandhu bEhAg Adi AndAL

10 jaya jaya durge rAga mAlika nArAyaNa tIrtha

11 rAmachandrAya janaka mangaLam kuranji bhadrAcala rAmadas

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...