Saturday, 2 February 2019

2019 01 20 SanjaySubrahmanyan SVaradarajan NeyveliVenkatesh AlathurRajganesh SVTMalleshwaram

Vocal: Sangeetha Kalanidhi SanjaySubrahmanyan 
Violin: SVaradarajan 
Mridanga: NeyveliVenkatesh 
Khanjari: AlathurRajganesh 

SVTMalleshwaram

01 entO prEmathO varNa surUTi Adi thiruvottiyUr thyAgayya

02 I vasudhA nIvanti dhaivamu shahana Adi tyAgarAja

03 Sri Krishnam bhajare rUpavati chApu m.dIkshitar

04 enduNDi veDalitivO evurO darbAr m.cApu tyAgarAja (A)

05 dEva dEva jagadhIswara pUrvi kalyANi Adi swAthi thirunAL

06 mA ramaNan umAramaNan hindhOLa rUpaka pApanAsham shivan (A)

07 eduTa nilacitE nIdu shankarAbharaNa Adi tyAgarAja (A, N, S, T)

08 hE gOvinda hE gOpAla kAMbOdhi sUrdAs

09 harivAsaradha vupavAsadha bhAgyavu sinDhubhairavi purandara dAsa

10 viruttum followed by ninnayE ratiyenru ninaikkirEn bhAgEshrI Subramanya Bharati

11 viturum followed by karpagamE kadaikaN pArAi madhyamAvathi Adi pApanAsham shivan

12 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAgarAja

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...