Friday, 10 May 2019

2019 Apr 29 SSaketharaman HKVenkatram VijayNatesan BSPUrushottam @ VaniSchool

Vocal: Vid. SSaketharaman 
Violin: Vid. HKVenkatram 
Mridanga: Vid. VijayNatesan 
Khanjari: Vid. BSPUrushottam

Venue: Sri Vani Kala Kendra, Basaveshwara Nagar, Bangalore
Occasion: Ramanavami Music Festival


01 chAla kallAdu konna Arabhi Adi tyAgarAja (O, N, S)
Nereval at ilalo

02 alli nOdalu rAma nAtakuranji Adi purandharadAsa

03 kOdaNDa rAmam anisham kOkilAravam m.dIkshitar (A, S)
Swaras at  vEdAnta vEdyam

04 rAghavane sharaNam raghurAma Nin Charanam Nambinen (r) shahAna Adi Arunachalakavirayar (A)

05 baNTu rIthi kOlu vIyavayya rAma hamsanAdha dhEshAdhi tyAgarAja (N, S)
Nereval at RAma nAma

06 bhajarE rE mAnasa AbhEri Mysore Vasudevachar (A, S, T)
swaras at Bhare mAnasa

07 mAsil ayOdhyayil

08 rAma rAma rAma rAma rAmA ennirO tilAng

09 mamava paTTAbhirAma 

10 tillAna brindAvana sAranga

11 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAgarAja

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...