Friday, 10 May 2019

2019 Apr 24 RamakrishnanMurthy VittalRangan VijayNatesan G Guruprasanna @ RSM

Vocal: Vid. RamakrishnanMurthy 
Violin: Vid. VittalRangan 
Mridanga: Vid. VijayNatesan 
Khanjari: Vid. G Guruprasanna

Venue: Sree Ramaseva Mandali, Fort High School
Occasion: Ramanavami Music Festival

01 sangIta gnAnamu dhanyAsi Adi tyAgarAja (O, S)

02 manavi nAlakicha rAdhaTE naLinakAnthi Adi tyAgarAja

03 rAma embO eraDakshara (kEdAra gaULA kEDaragauLa) m.cApu (KASHI) p.dAsa
Tuned by RKShriramKumar

04 ninnu jeppa kAraNamemi mandAri patnam subhramanya iyer (A, N, S)
nereval at kalalOnlaina venkatEsha ninnu

05 dEvi brOva samayamidE ati vEgamE vacci cintAmanNi syAma sAstri

06 nA jIvADhAra bilahari Adi tyAgarAja (A, CS, S, T)
Swaras at nAjIvA

07 rAma rAma kalikalusha rAmakali m.dIkshitar

08 rAga tAna pallavi bEgaDe miSra tripuTa
DayamADo pAvanamUrte Ananda spUrte sItApate bEga
Ragamalika.. khamAs.. bindumAlini.. kApi.. Anandabhairavi.. sindhubhairavi..

09 sApasya kousalyA jOanpuri Adi thirupazhanam panchApakEsayyar

10 shlOka viruttum (kOdaNDa dIksha gurUm in sindhubhairavi.. abhEri..)

11 bhajare rE mAnasA abhEri c tripuTa MysUru VAsudhEvAchAr

12 bEhAg tillAna dhIm tana dhIm jhaNuta dhirana MAdi Lalgudi Jayaraman

13 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAgarAja

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...