Friday, 10 May 2019

2019 Apr 11 SreevalsanJMenon EdapalliAjith BalakrishnaKamath SukanyaRamgopal @ RSM

Vocal: Vid. SreevalsanJMenon 
Violin: Vid. EdapalliAjith 
Mridanga: Vid. BalakrishnaKamath 
Ghata: Vid. SukanyaRamgopal 

Venue: Sree Ramaseva Mandali, Fort High School
Occasion: Ramanavami Music Festival

01 shlOka .. Om namO bhagavate vAsudEvAya
ErA nApai inta caUkasEya tOdi Adi paTNam subhramaNya iyer (S)

02 jagadAnanda kAraka nATa rAgam Adi tyAgarAja (N)
without any swaras
Nereval at jagadAnanda kAraka

03 Saraswati namOstute sArasa bhava saraswati rUpaka COMPOSER (O, N, S)
Nereval at nigama shirOmani bhUshaNi

04 paramapurusham lalithApancham khaNDachApu Swathi Thirunal (S)
Swaras at paramapurusham

05 entarA ni tana kenta pOni nI centa viDuvajAla harikAmbOdhi Adi tyAgarAja (A, N, S)
Nereval at shEshuDu shivuniki

06 muruga muruga enrAl sAvEri chApu periyAsAmy thUran (A, N, S)
Nereval at dEvAdi dEvanai sendhil...

07 SAgara Shayana Vibho bAgEshrI Adi MD RAmanAthan (A, N, S, T)
Nereval at sAgara shayana vibho

08 jagadOddhArana kApi Adi Purandara dAsa

09 karuNA chaivAnendhu yadhukula kAmbOdhi Adi i thampi

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...