Friday, 10 May 2019

2019 Apr 22 PrinceRamaVarma AvaneeswaramSRVinu BangaloreVPraveen VaniSchool

Vocal: Vid. PrinceRamaVarma 
Violin: Vid. AvaneeswaramSRVinu 
Mridanga: Vid. BangaloreVPraveen

Venue: Sri Vani Kala Kendra, Basaveshwara Nagar, Bangalore
Occasion: Ramanavami Music Festival

01 sarasija nAbha ninnu varNa kAmbOdhi khanda aTa swAthi thirunAL (O)

02 hUva taruvara manege mAyAmAlavagaULa jhampe p.dAsa (S)
started at anupallavi
Swaras at pANdavara maneyoLage

03 endarO mahAnubhAvulu andarIki vandanamu shrI tyAgarAja

04 pankajamukha shankarahita shaNkarAbharana Adi m.dIkshitar

05 hoDi nagAri mele kaiyya Anandabhairavi k.cApu p.dAsa

06 raminchuvA revarura supOshiNi rUpaka thyAgarAja

07 rAma rAma guNa sIma simhEndhramadhyama Adi swAthi thirunAL (A, N, S, T)
Nereval at munimAnasa

08 rAmuDudbhavinchinADu RAGA TALA prayAga rEngadAsa

09 rAma rAma enarAda sindhubhairavi prayAga rangadAsu

10 sri rAma nAmam marva marva shaNkarAbharaNaTALA bhadrachala rAmadAs

11 hariyE gati rAgamAlike bAlamuraLikrishna

12 sa gA ma ga (srirAma nInAmamu) kaivAra narEyaNa 

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...