Wednesday, 4 May 2022

2022 May 02 PrinceRamaVarma AvaniswaranVinu TrichyHarikumar BharadwajSathvalli@ Vani School

Vocal: Vid. PrinceRamaVarma  

Violin: Vid. AvaniswaranVinu 

Mridanga: Vid. TrichyHarikumar 

Morsing: Vid. BharadwajSathvalli


Participation: Online Audience

Occasion: 29th Annual Sree Ramanavami Sangeethotsava

Venue: Vani School, Basaveshwara Nagar, Bangalore


01 sarasijnAbha mAyAmALavagauLa varNa Adi swAthi thirunAL

02 siddhi VinAyakam shaNmukhapriya rUpakA m.dhIkshithar

03 nera nammiti nIve gati chakravAka TALA MVA

04 hoDi nagAri mele kaiyya Anandabhairavi k.cApu p.dAsa

05 bArayya venkataramaNa sAvEri chApu purandara dAsa (A)

06 kripAla vAla kalAdhara shEkara nAda varANgiNI  tyAgarAja

07 smarisO sarvadA hamIrkalyANi TALA p.dAsa (A, N, S, T)

08 shrI rAma nI nAmamEmi ruchirA kharaharapriya Adi bhaDhrAchala rAmadhAs

09 srI rAmachandra kripAlu bhajamana yamunakalyANi tulsidAs

10 ADa pOgONa bAro sripAdarAjaru

11 sa gA ma ga - kaivAra amara nArEyaNa

12 rAmachandrAya jana navarOj tiSra Eka bhadrAcala rAmadAs


No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...