Wednesday, 4 May 2022

2022 April 03 SowmyaS CharulataRamanujam VVheluvaraju BharadwajSatthavalli @ VaniSchool

Vocal: Vid. Sowmya S 

Violin: Vid. CharulataRamanujam 

Mridanga: Vid. C Cheluvaraju 

Morsing: Vid. BharadwajSatthavalli 


Participation: Online Audience

Occasion: 29th Annual Sree Ramanavami Sangeethotsava

Venue: Vani School, Basaveshwara Nagar, Bangalore


01 karuNimpa idhi manchi varNa Shahana Adhi thiruvettiyUr thyAgayya

02 vADEra deivamu manasA pantuvarALi Adi tyAgarAja

03 mAmava paTTAbhi rAma maNirangu M Eka m.dIkshitar (A)

04 namaste paradEvate shivayuvate kAmakshi namaste dEvaranji T Eka muttuswAmi dIkshitar

05 manavi nAlakicha rAdhaTE naLinakAnthi Adhi tyAgarAja (A)

06 brOva vammA bangAru nIlAmbari chApu shyAma shAsthri

07 kAmAkshi varalakshmi bilahari m.dIkshithar (A, N, S, T)

08 Intha prabhuva mOhana

09 bhajarE yadunAtham pIlu Adi sadAshiva brahmEndra

10 tillAna

11 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi tyAgarAja


No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...