Wednesday, 4 May 2022

2022 Apr 27 AishwaryaSaundarya ViswajithMattur PhanindraBhaskar Bhagyalakshmi @ SRSM


Vocal: Vid. Aishwarya Saundarya 

Violin: Vid. ViswajithMattur 

Mridanga: Vid. PhanindraBhaskar 

Morsing: Vid. Bhagyalakshmi 


Participation: Webcast Audience

Occasion: 84th Annual Sree Ramanavami Sangeethotsava

Venue: Sree Ramaseva Mandali, Fort High School Grounds, Bangalore


01 parama karuNA sAgara garuDadhwani varNa Adi LGJ

02 ninnuvina nAmadendu navarasa kannaDa rUpaka tyAgarAja

03 sompaina manasitho Ahiri tyAgarAja

04 enna gAnu rAma bhajana kAmavarDhini rUpaka bhadhrAchala rAmadhAsa (A, N, S)

05 bhOgIndra shAyinam kuntalavarALi jhampa swAthiThirunAL

06 srI venkaTEsham bhajAmi satatam kalyANAvasantha rUpaka ambi dIkshitar(A)

07 ShObillu saptaswara jaganmOhini rUpaka tyAgarAja

08 ambA kAmAkshi bhairavi swarajathi miSra cApu shyAma shAstri (A, N, S, T)

09 jagadOddhArana kApi Adhi Purandara dhAsa

10 rAmanai bhajiththAl mANd Adhi pApanAsham shivan

11 srinivAsa mangaLam kuranji bAlamuraLikrishNa


No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...