Wednesday, 4 May 2022

2022 Apr 28 Sreevalsan J menon EdapallyAjith HSSudhindra SukanyaRamgopal @ SRSMVocal: Vid. SreevalsanJMenon 

Violin: Vid. EdapallyAjith 

Mridanga: Vid. HSSudhindra 

Ghata: Vid. SukanyaRamgopal 


Participation: Physical Audience

Occasion: 84th Annual Sree Ramanavami Sangeethotsava

Venue: Sree Ramaseva Mandali, Fort High School Grounds, Bangalore


01 sAmi daya jUDa kEdAragauLa Adi thiruvoTTriyUr tyAgayya

02 Shiva lOka nAthanai kaNDu mAyAmALavagauLa gOpAlakrishNa bhArathi (N, S)

03 maruvaka daya mOhanAnga mOhana Adi garbhapurivAsa (O, N, S)

04 srI rAmam ravi kulAbdhi sOmam nArAyaNagauLa / HariKedaraGowla  Adi m.dhIkshitar

05 anilAlaya nAdam simhEndramadhyama Adi dwitadAsa (on guruvAyurappa) (A, N, S)

06 varugalAmO ayya mAnji m chApu gOpAlakriShNa bhArathi

07 mAtADa bAradEno mA ramaNanE kamAs m.cApu narahari dAsa  (A, N)

08 bAla gOpAla bhairavi Adi m.dhIkshitar (A, N, S)

09 rAga tAna pallavi dESH Adi

PallaviLine: mOhanAngA nIrajAkSa pAhimAm, parandAmA

10 Kantanonu Cennu melle nIlAmbari SwAti tirunAL

11 jaya jayA rAmachandrA jAnaki madhyamAvati Adi COMPOSER


No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...