Wednesday, 4 May 2022

2022 Apr 21 RamakrishnanMurthy HKVenkataram NCBharadwaj GGuruprasanna @ SRSM


Vocal: Vid. Ramakrishnan Murthy 

Violin: Vid. HKVenkataram 

Mridanga: Vid. NC Bharadwaj 

Khanjira: Vid. GGuruprasanna 


Participation: Physical Audience

Occasion: 84th Annual Sree Ramanavami Sangeethotsava

Venue: Sree Ramaseva Mandali, Fort High School Grounds, Bangalore


01 jaya jaya jaya jAnaki kAnta nATa khanda chApu puranDhara dhAsa (A, S)

02 rAma pAhi mEgha shyAma pAhi kApi rUpaka tyAgarAja

03 rAmanukku mannan muDi tarittAle nanmai Anandabhairavi Adi aruNAcala kavi (A)

04 SrI viswanAtham BhajEham Chathurdasharagamalika Adi m.dIkshitar

05 nIvEra kulaDhanamu bEgade m ChApu tyAgarAja (A, N, S, T)

06 marugElara O rAghava jayanthashri Adhi tyAgarAja

07 rAga tAna pallavi pUrvikalyANi

Pallavi: daSaratha bAla rAmacandrayyA, dayAnidhE

Tana: pUrvikalyANi, aTHANa, Mohana, Bahudari, naLinakAnthi

Swara: pUrvikalyani, nATakuranji, SrIranjani, kApi, bEhAg

08 dEvaki nandana nanda mukunda sindhu bhairavi purandara dAsa

09 viruttum

10 jagadOddhArana kApi Adhi Purandara dhAsa

11 rAmachandrAya jana navarOj tiSra Eka bhadrAcala rAmadAs


No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...