2016 Jan 31 RanjaniGayathri HNBhaskar ManojSiva SukanyaRamgopal @ SamaganaSabha
Vocal: Vid. Ranjani Gayathri 
Violin: Vid. HNBhaskar 
Mridanga: Vid. ManojSiva 
Ghata: Vid. SukanyaRamgopal 

Venue : Choudaiah Memorial Hall 
Organiser : Samagana Sabha

01 dayamADo ranga rItigaula Adi purandara dAsa (S)
swara @ dayamADo ranga

02 mArakOTi sundari bahudAri GN bAlasubramanian (A, S)
swara @ mArakOTi

03 mAmava mInAkshi rAjamAthangi varALi mishra chApu m.dhIkshithar (N)
Nereval @ shyAmE shankari

04 upachAramu jEsE bhairavi rUpaka thyAgarAja (A, S, T)
swara @ vAkiTane

05 paradEvatE un padam maNirangu p.shivan

06 rAga tAna pallavi bEhAg
pallavi Line: hari smaraNe mADo nirantara.. paragatige idu nirdhAra
tiSra tripuuTa tiSra gati .. Edupu 1 beat after samam
rAgamAlika in rEvagupti, mALavi, kApi, chandrakauns/madhukauns in parallel

07 tALuvikegintA sindhubhairavi k.cApu vAdirAja

08 atha kOTHe dAve mana mana abhang bhImpalAs tukArAm

09 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja

Comments

Popular posts from this blog

2016 Nov 20 SanjaySubrahmanyan SVaradarajan NevyveliVenkatesh AlalthurRajganesh @ MANMF

2016 Nov 04 MalladiBrothers CharulathaRamanujam TumkurRavishankar BRajashekar @ Nadasurabhi23rdAnnualFestival

2016 Aug 06 TMKrishna HKVenkatram KArunPrakash AnirudhAtreya @ SGBS / Unnati