Monday, 1 February 2016

2016 Jan 31 RanjaniGayathri HNBhaskar ManojSiva SukanyaRamgopal @ SamaganaSabha
Vocal: Vid. Ranjani Gayathri 
Violin: Vid. HNBhaskar 
Mridanga: Vid. ManojSiva 
Ghata: Vid. SukanyaRamgopal 

Venue : Choudaiah Memorial Hall 
Organiser : Samagana Sabha

01 dayamADo ranga rItigaula Adi purandara dAsa (S)
swara @ dayamADo ranga

02 mArakOTi sundari bahudAri GN bAlasubramanian (A, S)
swara @ mArakOTi

03 mAmava mInAkshi rAjamAthangi varALi mishra chApu m.dhIkshithar (N)
Nereval @ shyAmE shankari

04 upachAramu jEsE bhairavi rUpaka thyAgarAja (A, S, T)
swara @ vAkiTane

05 paradEvatE un padam maNirangu p.shivan

06 rAga tAna pallavi bEhAg
pallavi Line: hari smaraNe mADo nirantara.. paragatige idu nirdhAra
tiSra tripuuTa tiSra gati .. Edupu 1 beat after samam
rAgamAlika in rEvagupti, mALavi, kApi, chandrakauns/madhukauns in parallel

07 tALuvikegintA sindhubhairavi k.cApu vAdirAja

08 atha kOTHe dAve mana mana abhang bhImpalAs tukArAm

09 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...