2016 Feb 12 Aswin Anand HMSmitha NRajkamal ( Venu Veena Violin) BCManjunath @ RLKMSpringFestival

VinA: Vid. Aswin Anand 
Violin: Vid. HMSmitha 
Flute: Vid. NRajkamal (Venu Veena Violin) 
Mridanga: Vid. BCManjunath 
Ghata: Vid. SukanyaRamgopal
RLKMSpringFest EDI

01 chalamEla jEsEvayya varnam nAttakuranji Adi KuppuswamyIyer

02 praNamAmyaham shri gaurisutam gauLa mysore vAsudEvacarya (O, S)
swara @ praNamAMyaham

03 bAgAyenayya candrajyOti Adhi thyAgarAja (A on vINA)

04 jananI ninnuvinA rItigauLa m.cApu subbarAya shAstri (A on violin, S)
swara @ janani ninnuvina

05 manavi nAlakicha rAdhaTE naLinakAnthi Adhi thyAgarAja

06 mInAkshi mE mudam dEhi pUrvikalyANi Adi M.dIkshithar (A on flute, N, S, T)
nereval @ madhurApuri nilaye

07 sArasa mukhi sakala bhAgyadhE gouda malhAr rUpaka Mutthayya bhAgavathar

08 rAga tAna pallavi kIravANi khaNDa tripuTa , 2 kalai
Edupu 2.5 beats after samam
pallavi LIne : tyAgarAja yOga vaibhavam ...sadA AshrayAmi
rAgamAlika in Anandabhairavi, bEhAg, jOg

09 gidu na dhiku thillAna dhanashrI Adhi swAthi thirunAL

10 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja

Comments

Popular posts from this blog

2016 Nov 20 SanjaySubrahmanyan SVaradarajan NevyveliVenkatesh AlalthurRajganesh @ MANMF

2016 Nov 04 MalladiBrothers CharulathaRamanujam TumkurRavishankar BRajashekar @ Nadasurabhi23rdAnnualFestival

2016 Aug 06 TMKrishna HKVenkatram KArunPrakash AnirudhAtreya @ SGBS / Unnati