Monday, 8 February 2016

2016 Feb 07 BombayJayashri EmbarKannan PatriSatishKumar GGuruprasanna BGS RLKMSpringFestival


Vocal: Vid. BombayJayashri 
Violin: Vid. EmbarKannan 
Mridanga: Vid. PatriSatishKumar 
Khanjari: Vid GGuruprasanna 

Venue/ Occasion: Bangalore Gayana Samaja /  SRLKM Spring Festival

01 sarasija nAbha mAm pAhi varNa nATa Adi paramEShwara bhAgavathar (O)

02 gajavadana bEDuve Hamsadhwani Adi p.dasa (O, S)
swara @ gajavadana bEDuve

03 shambhO mahAdEva kAmavardhini rUpakam tyAgarAja (A, N, S)
nereval @ shambO mahAdEva

04 OrajUpu juchEdhi nyAyama kannada gouLa Adhi thyAgarAja

05 swara rAga laya suDhA shankarAbharaNa Adhi thyAgarAja (A, N, S)
Nereval @ rajata girIshuDu
swara @ swara rAga laya

06 sakala graha bala nIne aTANa khanda chApu puranDhara dhAsa 
(started from anupallavi)

07 rAga tAna pallavi madhukauns, khaNDa tripputa 2 kalai
eDupu - 2 beats after samam
pallavi line: mIna lOchani mAm pAhi madhu kaushika vANi madhura
rAgamAlika in madhukauns, sAranga, bAgEshri, sindhu bhairavi

08 mrigaya tarAda mAdhava nArAyaNa tIrtha

09 ondu bAri smaraNe sAlade sindhubhairavi (started with akaLanka charita hariya pAda)

10 tillAna pahAdi Adi LalguDi G Jayaraman

11 sarva mangaLa mAngalyE (Shloka)

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...