Sunday, 14 February 2016

2016 Feb 13 RanjaniGayathri HNBhaskar SaiGiridhar GSRamanujam @ RLKM Spring Festival


Vocal: Vid. RanjaniGayathri 
Violin: Vid. HNBhaskar 
Mridanga: Vid. SaiGiridhar 
Ghata: Vid. GSRamanujam 

Ocassion : RLKM Spring Festival / Bangalore Gayana Samaja


01 vIribONi varNa bhairavi khaNDa aTa pachchimiriam Adiappayya

02 kodu bEga dhivya mathI Arabhi Adhi puranDhara dhAsa (O, S)
swara @ koDu bEga divya mati

03 ennALu urake shubha pantuvarALi m.cApu tyAgarAja (A, S)
Swara @ mati mantu

04 srI varalakSmi srI rUpaka muttuswami dhIkshitar

05  kANa kaN kOTi vENDum kAmbOji pApanAsam sivan (A, N, S, T)
Nereval @ mANikyam

06 ETi yOchanalu kiraNAvaLi Adhi thyAgarAja

07 rAga tAna pallavi kannaDa kAnaDa, chaturaSra tripuTa, 2 kaLai, tiSra Nadai, 1 beat edupu
sharavana bhava guhane shaNmugane (kannaDa)
enna kA naTarAka mainda (kAnaDa)

rAgamAlika in kannaDa gauLa, navarasa kannaDa, darbAri kAnaDa and dwirAga (nilamani / shivarajani GrahabEdha)

08 ugAbhOga rAgamALika

dAsanAgudakke Esu janmada sukruta ... ravikOTi bhAsura srIsha suguNavanta . . . .  in pUrvikalyANi

nAsharahita ninna dAsara dAsyava lEsAgi kODu kaNDya purandara viTala... in malayamAruta

dAsanAgudakke Esu janmada sukruta ... ravikOTi bhAsura srIsha suguNavanta . nAsharahita ninna dAsara dAsyava lEsAgi kODu kaNDya purandara viTala . . . in sindhubhairavi

09 dAsara nindisa bEDa sindhubhairavi purandaradAsar

10 AbhANg mazaha viTTala pIlu jANA bAi

11 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...