2016 Feb 13 RanjaniGayathri HNBhaskar SaiGiridhar GSRamanujam @ RLKM Spring Festival


Vocal: Vid. RanjaniGayathri 
Violin: Vid. HNBhaskar 
Mridanga: Vid. SaiGiridhar 
Ghata: Vid. GSRamanujam 

Ocassion : RLKM Spring Festival / Bangalore Gayana Samaja


01 vIribONi varNa bhairavi khaNDa aTa pachchimiriam Adiappayya

02 kodu bEga dhivya mathI Arabhi Adhi puranDhara dhAsa (O, S)
swara @ koDu bEga divya mati

03 ennALu urake shubha pantuvarALi m.cApu tyAgarAja (A, S)
Swara @ mati mantu

04 srI varalakSmi srI rUpaka muttuswami dhIkshitar

05  kANa kaN kOTi vENDum kAmbOji pApanAsam sivan (A, N, S, T)
Nereval @ mANikyam

06 ETi yOchanalu kiraNAvaLi Adhi thyAgarAja

07 rAga tAna pallavi kannaDa kAnaDa, chaturaSra tripuTa, 2 kaLai, tiSra Nadai, 1 beat edupu
sharavana bhava guhane shaNmugane (kannaDa)
enna kA naTarAka mainda (kAnaDa)

rAgamAlika in kannaDa gauLa, navarasa kannaDa, darbAri kAnaDa and dwirAga (nilamani / shivarajani GrahabEdha)

08 ugAbhOga rAgamALika

dAsanAgudakke Esu janmada sukruta ... ravikOTi bhAsura srIsha suguNavanta . . . .  in pUrvikalyANi

nAsharahita ninna dAsara dAsyava lEsAgi kODu kaNDya purandara viTala... in malayamAruta

dAsanAgudakke Esu janmada sukruta ... ravikOTi bhAsura srIsha suguNavanta . nAsharahita ninna dAsara dAsyava lEsAgi kODu kaNDya purandara viTala . . . in sindhubhairavi

09 dAsara nindisa bEDa sindhubhairavi purandaradAsar

10 AbhANg mazaha viTTala pIlu jANA bAi

11 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja

Comments

Popular posts from this blog

2016 Nov 20 SanjaySubrahmanyan SVaradarajan NevyveliVenkatesh AlalthurRajganesh @ MANMF

2016 Nov 04 MalladiBrothers CharulathaRamanujam TumkurRavishankar BRajashekar @ Nadasurabhi23rdAnnualFestival

2016 Aug 06 TMKrishna HKVenkatram KArunPrakash AnirudhAtreya @ SGBS / Unnati