Thursday, 23 April 2015

2015 April 22 TNSKrishna DelhiSoundarrajan NeyveliSkandaSubramanyam SukanyaRamgopal @ SRSM


Vocal:  Vid TNS Krishna
Violin: Vid. Delhi Soundarrajan
Mridanga: Vid Neyveli Skanda Subramanyam
Ghata: Vid. Sukanya Ramgopal


01 shlOka (AsAdhya sAdhaka swAmin..) folowed by sarasUDa ninnE kOri sAvEri Adhi kotthavAsal venkatarAma iyer (S)

02 Shakti gaNapatim bhajEham sarva saubhAgya nATa rUpaka Muttiah Bhagavatar (O, N)
nereval @ bAnukOTi sankAsham

03 rAma daivashikhAmaNee tODi Adi bhadracala rAmadasa (A, N, S)
grahabEdha during AlApane into mOhana
nereval @ tAmara sAksha sudhImaNi

04 rAma bhadra rA rA Anandabhairavi bhadracala rAmadasa 

05 shlOka (priyangu kalika shyAmam...) followed by budhamAsrayAmi nATTakuranji miSra jhampa

06 tirupati venkataramaNa hamsanandi purandaradAsa (O)

06 ETi janmam idhi varALi tripuTa thyAgarAja (A)

08 rAga tAna pallavi rAmapriya khaNDa tripuTa 2 kaLai, eDUpu 1.5 / 2 beats (not clear about this)
jAnaki manOhara kalyANa rAma priyA pativaratA shirOmaNi
rAgamALika in kharaharapriya/rAmapriya mixed, kalyANavasantha, hamsanAda, kuntalavarALi

11 ugAbhOga .. baliya manege vAmana bandante (rItigauLa, ??, sAma, kalyAnavasanta)

12 bEga bArO bEga bArO kalyANavasantha Adhi VAdhirAjaswAmi

13 hari guNa gAvathi dhIpAli mIra bhajan

14 nagumOmu galavAni madhyamAvati Adi tyAgarAja

15 nInAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...