2014 April 17 NeyveliSantanagopalan DelhiSoundarrajan SVRamani Dr.SKarthik @SRSM

Vocal : Vid. Neyveli Santanagopalan
Violin : Vid. Delhi Soundarrajan
Mridanga : Vid. S V Ramani
Ghata : Vid Dr. S Karthik


01 nera nammithinayya VarNa kAnaDa k aTa pUchi shrInivAsa iyengAr (O, S)

02 swAminAtha paripAlayA shumAm nATa Adhi m.dhIkshithar (O, S)

03 tanavAri tanamu lEda tArakAdhipanana vada bEgaDa Adi tyAgarAja (S)

04 vADEra deivamu manasA pantuvarALi Adi tyAgarAja (A, N, S)
nereval@ dhAtru vinuchuDaina

05 mOkshamu galadhA sAramathi Adhi thyAgarAja

06 kanugonTini bilahari Adi tyAgarAja

07 shrI rAmam ravikulAbdhi sOmam nAraAyaNa gauLa Adhi m.dhIkshitar

08 kaligiyundEgadhA kIravANi Adhi thyAgarAja (A, N, S, T)
nereval @ bhAgavatAgre sadulaku

09 mAnasa sanchararE brahmaNi sAma Adhi sadhAshiva brahmEndhra

10 dEvaki nandana nanda mukunda sindhu bhairavi purandara dAsa (O)

11 tiruppugazh madhyamAvati

12 nInAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja

Comments

Popular posts from this blog

2016 Aug 17 RamaksrishnanMurthy LRamakrishnan ManojSiva SukanyaRamgopal @ Unnati

2016 Aug 06 TMKrishna HKVenkatram KArunPrakash AnirudhAtreya @ SGBS / Unnati

2016 Nov 20 SanjaySubrahmanyan SVaradarajan NevyveliVenkatesh AlalthurRajganesh @ MANMF