Sunday, 5 April 2015

2015 Apr 02 SanjaySubrahmanyan SVaradarajan NeyveliBVenkatesh Alathur Rajganesh @ SRSM

Vocal: Vid. Sanjay Subrahmanyan
Violin: Vid. SVaradarajan 
Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh 
Khanjira: Vid. Alathur Rajganesh


01 sAmi ninnE kOri varNa shankarAbharaNa Adhi vINa kuppier

02 shri raghuvara suguNAlaya bhairavi Adhi thyAgarAja (S)

03 ennEramum undan dEvagAndhAri Adi gOpAlakrishNa bhArati (A)

04 evari mATa vinnAvO rAvO kAmbOdhi Adhi tyAgarAja (A, N, S, T)

05 shLOka (vandEmAtaram ambikAm) - kalyANi
bhajare rE mAnasA abhEri c thripuTa MysUru VAsudhEvAchAr


06 rAga tAna pallavi kIravANi chaturaSra tripuTa
pallavi line "dasharatha bAlarAmachandrA dayAnidhE, kripAnidhE"

rAgamAlika svaras in yadukulakAmbOdhi, husEni, nATakuranji & shubhapantuvarALi

07 dAsara nindisa bEDa bEhAg purandaradAsar

08 riNa madanuta paripAlaya mAmayi behAg Adi Swathi Thirunal

09 akhila charAchara (Viruttum) tirumaZhar vayyil iraivaNNin khamAs p.Sivan

10 tillAna tODi Adi pUchi SrinivAsa IyengAr

11 nInAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...