Thursday, 2 April 2015

2015 Apr 01 RamakrishnanMurthy CharumatiRaghuraman PatriSatishKumar GiridharUdupa @ sEshAdripuram


Vocal:  Vid. RamakrishnanMurthy 
Violin: Vid. CharumatiRaghuraman 
Mridanga: Vid. PatriSatishKumar 
Ghata: Vid. GiridharUdupa


01 vIribONi varNa bhairavi khaNDa aTa pachchimiriam Adiappayya

02 sAmaja varadA shuddhasAvEri rUpaka pUchi srInivAsa IyengAr

03 budhamAshrayAmi satatam nATakuranji k.cApu m.dIkshitar

04 dAsu kOvalEna tOdi Misra Jhampa tyAgarAja (A, N, S, T)

05 rAma nAma pAyasakke Anandabhairavi rUpaka p.dAsa

06 rAga tAna pallavi bEgaDe chaturaSra tripuTa (and Tani)
rAgamAlika tAna in bEgaDa, gauLa, sahAnA, Shanmukhapriya, kAnaDa, suraTi 

Pallavi line: lOkAvana chatura mAm pAhi, chaturashra triputa 2 kala
rAgamAlika flood: bEgaDa, gauLa, sahAnA, Shanmukhapriya, kAnaDa, suraTi seamlessly back and forth at the end.

07 shrI rangapuravihAra brindhAvana sArangA rUpaA m.dikshitar

08 shlOka rAgamAlika (mAyAmALavagauLa, ??, sindhubhairavi) 
followed by venkatAchala nilayam sinDhubhairavi Adhi puranDhara dhAsa

09 niri niri gama garisA pUrvi (tillAna) rUpaka T subbarAma bhAgavathar

10 nInAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja

Another outstanding concert from the little master. Got the best of his accompaniments to make this a memorable concert.

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...