2015 Apr 20 Vocal : BangaloreBrothers MatturSrinidhi TRSundareshan BRajashekar @SRSMVocal : Vid. Hariharan, Vid. Askhok (Bangalore Brothers)
Violin : Vid Mattur Srinidhi
Mridanga : Vid. TR Sundareshan
Morsing : Vid. B Rajashekar


01 jAnaki kAntam kIravANi varNa Adi COMPOSER?

02 ninnAda nEla nIrajAksha shri rAma kannaDa Adi thyAgarAja

03 summane nAmavu dorakuvude pUrvikalyANi rUpaka p.dAsa (O ..pallavi line as AlApane)

04 dorakunA iTuvaNTi sEva bilahari tyAgarAja (A , N,, S, T)

05 AnjanEyam sadA bhAvayAmi shaNkarAbharaNa noTTuswara rUpaka m.dIkshitar

06 bhajana vinA jIvana pashu samAna dEsh Adi composer

07 rAga tAna pallavi kalyANi , chaturaSra tripuTa
rAgamAlika swaras in 

08 mullu kereya Andandabhairavi (muNDige) p.dAsa

09 rAma nAma bhajisidavage darbAri kAnadDa COMPOSER

10 indina dinave and srIrAma jayamangaLam surUTi Bhadrachala Ramadas

Comments

Popular posts from this blog

2016 Nov 20 SanjaySubrahmanyan SVaradarajan NevyveliVenkatesh AlalthurRajganesh @ MANMF

2016 Nov 04 MalladiBrothers CharulathaRamanujam TumkurRavishankar BRajashekar @ Nadasurabhi23rdAnnualFestival

2016 Aug 06 TMKrishna HKVenkatram KArunPrakash AnirudhAtreya @ SGBS / Unnati