Tuesday, 21 April 2015

2015 April 18 TMKrishna HKVenkatram KArunPrakash @ Bangalore FortVocal: Vid. TMKrishna 
Violin: Vi. HKVenkatram 
Mridanga: Vid. KArunPrakash

Occasion: World Heritage Day celebrations @ Bangalore Fort

01 kAmAkshi bangAru kAmakshi varAli m.cApu shyAmA sAstri (O, N, S)
nereval @ shyAma krishna paripAlini

02 shankarAbharaNa tAna in violin

03 tillAna shaNkaraAbharaNa (N)
nereval @ nAdru dIm dIm tana dhIrana

04 mukhAri AlApane .. presented as an indicidual piece

05 entha vEdukondu O rAghavA saraswathi manOhari Adhi thyAgarAja  (N, S, T)
nereval @ chintadIrchuTa

06 mAte malaya daru varNa khamAs muttiah bhagavatar

07 kAnchIsham EkAmranAyakam noTTUswara shaNkarAbharaNa m.dIkshitar

08 shloka (mOULou ganga..)
At the beginning of this track, he wanted to finish with this.. but by the end he was in a mood to continue... and started off the next song..

09 vandE mAtaram ... jaya jaya vande mAtaram

10 mangaLam kOsalEndrAya

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...