Friday, 10 May 2013

2013 May 09 gaNEsh kumarEsh KVPrasad Guruprasanna PramathKiran @ Sree Ramaseva Mandali, Bangalore


01 arabhi varNa
02 gauLa - praNamAmyaham gauri sutam
03 alApane in western style - hamsadhwani - rAga pravAham - own composition
It was a fresh look at hamsadhwani !!

04 rItigaULa -  nAn Enu mADideno venkaTa ramaNa  P.dasa

Searched from the net for me to understand the krithi..
http://www.acidplanet.com/artist.asp?PID=1129719&t=1

P: nAnEnu mADidenO venkaTaramaNA nInennu salahabEku krSNA 
A: mAmAbhimAnavu ninagide enagillA dInarakSaka svAmi tirupatiya venkaTaramaNa 

C1: karirAja karesididane draUpadi dEvi 
    baridoLe kaLusidaLe Sri rAja patniyu 
    kallAgi kriyagidu 
    I rAgavella ariyenO krSNA 

C2: oppiDi avalakkiya tanda avanige/avaninge 
   oppikoTTeyO bhAgyava 
   sarpa shayana shrI purandara viThalane 
   aprameya salahO venkaTarAya

05 dhanyAsi - rAmAbhi rAma 
06 kalyani -shana grahabedha - eta vunara -  kAnaDa , ahir bhairav,  ranjani, janaranjani ??  --- tani

07 gOvinda bolo gopala bolo - sindhubhairavi
08 tillana - by lgj  - bahudari
09 bhagyAda lakshmi bAramma - madhyamAvathi
10 harivarasanam - nagumomu galavani (played as a medley)

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...