2013 May 03 NeyveliSantanagopalan MASudareswaran SVRamani NAmrith @ Sree Ramaseva Mandali, Bangalore


01 sarasijanAbha  KAmbOdhi aTa tALa varna
02 panchamAtanga mukha gaNapati malahari
03 nannu brOva Ni - AbhOgi
04 shaNkarAbharaNa - enduku peddala- tani
05 shaNmukhapriyA RTP
srI rAmam chimtaye jimauta shyAmam chintaye
Chaturashra maTya

06 rAma bhadra ra ra - ananda bhairavi
07 rama mantrava japiso - jOanpuri
08 viruttum - yadukula kAmbOdhi
09 pavamana 

Comments

Popular posts from this blog

2016 Nov 20 SanjaySubrahmanyan SVaradarajan NevyveliVenkatesh AlalthurRajganesh @ MANMF

2016 Nov 04 MalladiBrothers CharulathaRamanujam TumkurRavishankar BRajashekar @ Nadasurabhi23rdAnnualFestival

2016 Aug 06 TMKrishna HKVenkatram KArunPrakash AnirudhAtreya @ SGBS / Unnati