Friday, 3 May 2013

2013 May 03 NeyveliSantanagopalan MASudareswaran SVRamani NAmrith @ Sree Ramaseva Mandali, Bangalore


01 sarasijanAbha  KAmbOdhi aTa tALa varna
02 panchamAtanga mukha gaNapati malahari
03 nannu brOva Ni - AbhOgi
04 shaNkarAbharaNa - enduku peddala- tani
05 shaNmukhapriyA RTP
srI rAmam chimtaye jimauta shyAmam chintaye
Chaturashra maTya

06 rAma bhadra ra ra - ananda bhairavi
07 rama mantrava japiso - jOanpuri
08 viruttum - yadukula kAmbOdhi
09 pavamana 

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...