2013 May 07 GayatriVenkatraghavan MRGpinath JVaidyanathan AlathurRajganesh @ Sree Ramaseva Mandali, Bangalore


1. Gajamukha vandisuve MAyAmALavagauLa, adi vadirajaru 
2. makelara vicharamu ravichandrika adi tyagaraja 
3. Dharmavathi bhajana seya rada adi 
4. Nityananda kari, annapurne vishalakshi, Sama 
5. Sudhamayi amrutha varshini rupaka 
6. Kambodhi, kailasa nathena samrakshithonam mishra chapu tani 
7. RAma bhakthi shudda bangala 
8. Hindola alap, tanam hindola, saveri, mohana, chandrajyothi, back to hindola,
Pallavi
sri rAma jaya rama jaya jaya rama ena ninai maname diname, swara hindola, bahudari, ganamurthe, kedara, hamsanada,   khanda triputa 
9. Darbar kanada pibare rama rasam  
10. Kapi yadava ni baro adi
11. Pavamana

Comments

Popular posts from this blog

2016 Nov 20 SanjaySubrahmanyan SVaradarajan NevyveliVenkatesh AlalthurRajganesh @ MANMF

2016 Nov 04 MalladiBrothers CharulathaRamanujam TumkurRavishankar BRajashekar @ Nadasurabhi23rdAnnualFestival

2016 Aug 06 TMKrishna HKVenkatram KArunPrakash AnirudhAtreya @ SGBS / Unnati