2013 May 08 ChertalaiRanganathaSharma CNChandrashekar JVaidyanathan AlathurRajganesh @ Sree Ramaseva Mandali, Bangalore


01 chalamu in valaji
02 kharaharapriya - parAku mADade parAmarisi aparAdhangaLa kshamiso
03 hamsanandi - sachama ra ramavani -hmb
04 kshitija ramanam chintaye - dEvagAndhAri
05 bOgIndra shAyinam - kuntalavarAli
06 dhanyAsi -dhyAnamE varamaina- tani
07 varashiki vAhana - supradeepam
08 simhEndramadhyama- RTP
Chaturashra triputa khaNDa nadai
rAgamAlika - mOhana , kApi ,  sahana ,  sindhubhairavi, 
09 hari guNa gAvat nAchUngi- mIrA bhajan -dIpAli
10 iddudAno tillai sthalam - bEhAg
11 rAma mantrava japiso - jOanpuri
12 pavamana 


Comments

  1. Why no entry about Gayathri Venkataraghavan's concert, which was scintillating?
    K V Chellappa

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

2016 Nov 20 SanjaySubrahmanyan SVaradarajan NevyveliVenkatesh AlalthurRajganesh @ MANMF

2016 Nov 04 MalladiBrothers CharulathaRamanujam TumkurRavishankar BRajashekar @ Nadasurabhi23rdAnnualFestival

2016 Aug 06 TMKrishna HKVenkatram KArunPrakash AnirudhAtreya @ SGBS / Unnati