Wednesday, 1 May 2013

2013 May 01 AbhishekRaghuram CharulataRamanujam NeyveliNarayanan Guruprasanna @ seshAdripuram


01ninu kori - mohana varna
02 mundu vENu - darbar
03 bilahari - paridAnamichite
04 kAnaDa - sukhi evvaro
05 KalyANi - nidhi chala sikhama - tani
06 brindavana saranga - kamalAptakula kalaShAbdhi chandra
07 Adi dEva paramAtma - sindhubhairavi
08 patiki hara tIrE - suraTi 
09 pavamana


No comments:

Post a Comment

2017 Nov 19 ShashankS BUGaneshPrasad TVBhanktavatsalam NAmrith @ kAnchanOtsava2017

Flute: Vid. ShashankS  Violin: Vid. BUGaneshPrasad  Mridanga: Vid. TVBhanktavatsalam  Khanjira: Vid. NAmrith Organiser: kAnchanOtsava ...