Monday, 12 February 2018

2018 Feb 11 RamakrishnanMurthy CharumathiRaghuraman ManojShiva BSPurushotham @SRLKMSpringFest

Vocal: Vid. RamakrishnanMurthy 
VIolin: Vid. CharumathiRaghuraman 
Mridanga: Vid. ManojShiva 
Khanjari : Vid. BSPurushotham

Venue / Occasion : SRLKMSpringFest

01 sarasijanAbha (varNa) kAmbOdhi ata Swathi Thirunal (O)

02  rAma bhakthi sAmrAjya sudha bangAlA tyAgarAja (A, S)
swaras @ rAma bhakti

03 hiraNmayIm lakshmIm bhajAmi lalita rUpaka m.dhIkshitar (A, N, S)
nereval @ sangIta vAdya vinOdini
swaras @ shIta kiraNa nibhavadanAm

04 pArvati ninnu nera nammiti sukhapANi brOvu kalgaDa tishraEka syAma sAstri

05 evarIkai avatAram ettitivO dEvamanOhari Adi tyAgarAja (A, S, T)
swaras @ evarikai

06 enta Cheluvage magaLanu karnATaka dEvagAndhAri p.dAsa

07 rAga tAna pallavi bilahari chaturaSra tripuTa 1 Kalai 1.5 edupu after samam
tAna in bilahari, shaNmukhapriya
pallavi line: paramAnanda gOvinda  mukunda
rAgamAlika in hindOLa , nIlAmbari, surUTi

08 hari chitta sathyA jOanpuri purandara dAsa

09 enraikku shiva kripai varumO ezhai en mukhAri cApu nIlakantha Shivan

10 viruttum shringAram kshitinandini viharaNe...In kApi anandabharavi sindhubhairavi

11 naDanda kAlgaL unDavO sindhubhairavi

12 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAgarAja

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...