Thursday, 8 February 2018

2018 Feb 08 MalladiBrothers EmbarKannan TrichySankaran AlathurRajaganesh @SRLKMSpringFest

Vocal: Vid. MalladiBrothers 
Violin: Vid. EmbarKannan 
Mridanga: Vid. TrichySankaran 
Khanjari: Vid. AlathurRajaganesh 

Venue/ Occasion: @SRLKMSpringFest

01 chalamEla jEsEvura sArasa varNa shankarAbharaNa khanda Ata swAthi thirunAL (O)

02 gajAnanayutham gaNEshwaram chakravAka or vEgavAhini c.Eka M dhIkshithar (S)
swaras @ gajAnanayutam

03 dhyAnamE varamaina gangA snAnamE manasA dhanyAsi Adi tyAgarAja (A, N, S)
nereval @ dhyAname varamaina

04 gaTTiganu nAnu cheyi baTTe dennatiko bEgaDa rUpakA tyAgarAja

05 shlOka - rAga chandrasmAna kAnti vadana  followed by ninnuvinaga mari pUrvikalyANi cApu shyama shastri (A , S)
swaras @ kAmirArtha

06 chEtah sri bAlakrishnam bhajarE dwijAvanthi rUpaka m.dikshithar

07 kOTinadulu tODi Adi tyAgarAja (O)

08 koniyADa taramA kAmbodhi Adi vINA kuppiyer (A, N, S, T)
nereval @ nIlakanTa srikAlahastIsha

09 nInyAko ninna hangyAko brndAvani purandaradAsa

10 mAnasa sanchararE brahmaNi sAma Adi sadhAshiva brahmEndhra

11 rAma jOgi khamAs BhadrachalaRamadas

12 Adi dEva paramAtma vEda vEdAnta vEdya rEvati aNNamacharya and mangaLa shlOka (shriyah kAntAya kalyANa..)

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...