Friday, 2 February 2018

2018 Feb 03 TrichurBros LRamakrishnan TrichurMohan KovaiSuresh @ Gudiyasambhrama

Vocal: Vid. TrichurBros 
Violin: Vid. LRamakrishnan 
Mridanga: Vid. TrichurMohan 
Ghata : Vid. KovaiSuresh 

Venue / Occasion: Gudiyasambhrama @ Sri Varaprada Devagiri Venkataramana Temple, Banashankari, Bangalore

01 calamEla jEsEvayya VARNAM nATTakurinji rangaswami nattuvanAr

02 mahAgaNapate pAlayAshumAm naTanArAyaNi m.dIkshitar

03 rakShamAm sharaNAgatham nATa Adi mInAkShi sutha

04 gAnamUrtE shrI krSNa gAnamUrti Adi tyAgarAja

05 shlOka (rAgamAlika in mOhana kApi bEhAg sindhubhairavi)

06 kshEmam kuru gOpAla mOhana nArAyaNa tIrtha

07 garuda gamana samyamidhE nAgaswarAvaLi Adi patNam subrahmaNya iyer

08 Innu daya bAradE kalyANavasantha K chApu purandara dAsa

09 bhO shambhO SivashambhO rEvathi Dayananda Saraswati

10 shEshAchala nAyakam bhajAmi varALi rUpaka m.dhIkshithar (A, N, S, T)

11 Anika dusara

12 nArAyaNiayamAm nArAyaNIyam mEpattur nArAyaNa bhaTTADri

13 rAma nIla mEgha shyAma RAGA TALA COMPOSER

14 mADhava mAmava dhEvA krishNa nIlAmbari Adi nArAyaNa thIrTha

15 english nOTes shaNkarAbharaNa Adi HMB

16 nI nAma rUpamulaku nitya saurAshtram tyAgarAja

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...