Sunday, 18 March 2018

2018 Mar 18 GayathriVenkataraghavan CharulataRamanujam AnoorAnanthakrishnaSharma GGuruprasanna @ Vani School


Vocal: Vid. GayathriVenkataraghavan 
Violin: Charulata Ramanujam
Mridanga: Vid. Anoor Ananthakrishna Sharma
Khanjari: Vid. G Guruprasanna

Venue / Occasion: Vani School / Sri Ramanavami Sangeethotsava

01 Shakthiganapathim Natta Rupaka MuttaiahBhagavatar (CS, S)
swaras @ shakti gaNapathim

02 mAmavatu shri sarasvati hindOlam mysore vAsudevAcAr

03 smaraNe ondhe sAladE malayamArutha rUpaka p.dAsa (A, S)
swaras @ smaraNe onde sAlade

04 chakkani rAja mArgamu kharaharapriya Adi tyAgarAja (A, N, S, T)
nereval @ kaNTiki sundara

05 bAre pAnduranga abhang santh thukArAm

06 shlOka (rAmAya rAmabhadrAya... ) rAma nAma bhajisidavage darbAri kAnadDa p.dAsa

07 pibarE rAma rasam Ahirbhairav Adi sadASiva brahmEndra

08 mAmava paTTAbhi rAma maNirangu M Eka m.dIkshitar

09 rAma nAmamE tudi manamE dEsh Tanjavur Sankara iyer

10 shrirama jaya mangalam surati pApanAsam shivan

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...