Wednesday, 28 March 2018

2018 Mar 28 GayatriVenkataraghavan MysoreSrikanth KVPrasad Guruprasanna @ SRSM FHSVocal: Vid. GayatriVenkataraghavan 
Violin: Vid. MysoreSrikanth 
Mridanga: Vid. KVPrasad 
Khanjari: Vid. Guruprasanna 

Venue/ Occasion: Fort High School, Bangalore / Ramanavami Sangeethotsava

01 shlOka followed by evaranI nirNayinchi dhEvAmruthavarshiNi Adi tyAgarAja

02 Kallu sakkare koLLiro nIvellaru kalyAni aTa p.dAsa (O, S)
swaras @ kallu sakkare

03 jAlandhara supIThastE valaji rUpaka Mutthaiah Bhagavathar (A , S)
swaras @ bhakta jana paripAla

04 kSIrasAgara shayana dhEvagANdhAri Adi tyAgarAja

05 rAma kaThA suDhArasa madhyamAvathi Adi tyAgarAja (A, N, S, T)
nereval @ bhAma maNi jAnaki

06 rAga tAna pallavi dharmavati, khaNDa tripuTa, 2 kaLai 
pallavi line: bhajana sEyave O manasa rAmuni paramuni bhakta jana pAluni
rAgamAlika in vAsanthi, chandrajyOthi, nAgaswarAvaLi

07 mAnasa sanchararE brahmaNi sAma Adi sadhAshiva brahmEndhra

08 shlOka (mAtAh rAmO matpitAh rAmO in darbaAri kAnaDa) rAma nAma bhajisidavage darbAri kAnadDa p.dAsa

09 rAmanai bhajitAl mAndu pApanAsam Sivan

10 bhAvayAmi gOpAlabAlam yamunakalyANi khanda chApu aNNamAchArya

11 tillAna

12 nI nAma rUpamulaku sourAshtra Adi tyAgarAja

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...