Saturday, 31 March 2018

2018 Mar 31 SSaketaraman HKVenkatram TiruvarurBhaktavatsalam MGururaj Bidaram @ Mysore


Vocal: Vid. SSaketaraman 
Violin: Vid. HKVenkatram 
Mridanga: Vid. TiruvarurBhaktavatsalam 
Morsing: Vid. MGururaj 

Venue/ Occasion: Ramanavami Sangeethotsava , Bidaram Krishnappa Rama Mandira @Mysore

01 jaya jaya jaya jAnaki kAntha nAta khanda chApu puranDhara dhAsa
swaras @ sAkEta puravAsa and bhaktavatsala

02 nannu viDachi kadhalaku rA rIthigowLa chApu tyAgarAja (A)

03 birAna varAlichchi kalyANi rUpaka shyAmA shAsthri (O, N, S)
nereval @ nIpada pankajamu

04 kANa vENDum laksha kangal suruTI aruNachala Kavi (A)

05 AnjanEya raghu rAma sAvEri Adi swAti thirunAL (A, N, S, T)
nereval @ janaka sutAdi vimOchana

06 ninE dayAlO nirmala chitta rEvati purandaradAsar

07 DAsa che sampatti rAma sitA miSra shivaranjani TALA COMPOSER

08 mAmava paTTAbhirAma maNirangu m Eka m dhIkShithar

09 tillAna brindAvana sAranga LGJ

10 nI nAma rUpamulaku sourAshtra Adi tyAgarAja

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...