Tuesday, 27 March 2018

2018 Mar 27 Ramakrishnan Murthy CharumatiRaghuraman NeyveliNarayanan Guruprasanna @ SRSM FHSVocal: Vid. RamakrishnanMurthy 
Violin: Vid. CharumatiRaghuraman 
Mridanga: Vid. NeyveliNarayanan 
Khanjari : Vid. Guruprasanna 

Venue/ Occasion: Fort High School, Bangalore / Ramanavami Sangeethotsava

01 sAmi daya jUDa varNa kEdAragauLa tiruvetriyUr tyAgarAja

02 bhajare bhaja mAnasa kannaDa tripuTa tyAgarAja N, S)
nereval @ bhUsama shAntam

03 rAma nAma pAyasake Anandhabhairavi rUpaka p.dAsa (A)

04 brOva bhAramA raghurAmA bahudAri Adi tyAgarAja (A, S)
swaras @ brOva bhArama

05 nagumOmu ganalEni abhEri Adi tyAgarAja (A, S, T)
swaras @ nagumOmu

06 rAma rAma kalikalusha rAmakali m.dIkshitar

07 rAga tAna pallavi khamAs khaNDa tripuTa 3 akshara eDupu
rAgamAlika in varAli, kApi, sAranga, surUTi

08 hari chitta sathyA jOanpuri purandara dAsa

09 srI rAmachandra kripAlu bhajamana tulsidas

10 vanga kaDal kaDainda tiruppAvai suraTi rUpaka ANDAL

11 nI nAma rUpamulaku sourAshtra Adi tyAgarAja

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...