Monday, 2 April 2018

2018 Apr 02 MalladiBrothers NishanthChandranL TumkurRavishankar Srishaila @ Seshadripuram


Vocal: Vid. MalladiBrothers 
Violin: Vid. NishanthChandranL 
Mridanga: Vid. TumkurRavishankar 
Ghata: Vid. Srishaila 

Venue / Occasion : Ramanavami Sangeethotsava / Sree Rama Seva Samiti, SeshAdripuram

01 dasharatha nandana dAnava mardhana asAvEri Adi tyAgarAja (O)

02 mArubalka kuna vEmira mA manOramanNa shrIranjani Adi x2 tyAgarAja (S)
swaras@ mArubalka

03 O rAjIvAksha Arabhi tripuTa tyAgarAja (A, N, S)
nereval @ mAvara suguNa

04 sri gAyatri valaji TALA OgirAla vIrarAghava sharma (O)

05 shEshAchala nAyakam bhajAmi varALi rUpaka m.dhIkshithar (A,  S)
swaras @ sEshAchala nAyakam

06 kanugoNTini bilahari dEshAdi tyAgarAja

07 sukhi evvarO rAma nAma kAnaDa Adi tyAgarAja (A, T)

08 murahara nagaDhara nInE gathi shAnta mALava kaushika p.dAsa

09 avatArO raghupate khamAs aNNammAchArya

10 sharaNAgata rakshaka yamunakalyANi bhadrachala rAmadas

11 mangala shlOka

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...