Tuesday, 24 April 2018

2018 Apr 22 TMKrishna HKVenkatram KUJayachandraRao BSPurushottam @ SRSM FHS


Vocal: Vid. TMKrishna 
Violin: Vid. HKVenkatram 
Mridanga: Vid. KUJayachandraRao 
Khanjari: Vid. BSPurushottam 

Venue/ Occasion: Fort High School, Bangalore / Ramanavami Sangeethotsava


01 nagna vipina nagna gagana tapO magna mEdini kalyANi rUpaka.Vilamba PuTiNa (O)

02 jAnaki pathe jaya kAruNya jaladhe kharaharapriya Adi pApanAsham shivan ( A, N, S)
nereval at 

03 mAnava janma doDDadu pUrvikalyANi p.dAsa (A)

04 nI mATale mAyanura sami balkara (jAvaLi) pUrvikalyANi MLaghu Pattabhiramayya (tAna, N, S, T)
nereval @ mATale mAyenOra 

05 AnandEshvarENa Anandabhairavi cApu m.dIkshitar (A as per dIkshitar school)

06 vAtApi gaNapatim bhajEham hamsadhvani Adi m.dIkshitar (A, S, T)
swaras @ murAri

07 rAmachandrENa samrakshitOham mAnji rUpaka m.dIkshitar

08 Om tatsat (rAgamAlika shlOka)

09 vaishnava janato surUTi (rAgamAlika) Adi Narsi Mehta

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...