Sunday, 19 November 2017

2017 Nov 19 ShashankS BUGaneshPrasad TVBhanktavatsalam NAmrith @ kAnchanOtsava2017

Flute: Vid. ShashankS 
Violin: Vid. BUGaneshPrasad 
Mridanga: Vid. TVBhanktavatsalam 
Khanjira: Vid. NAmrith

Organiser: kAnchanOtsava 2017

01 chalamEla varNa darbAr Adi tiruvoTTiUr thyAgayya

02 sarasa sAma dhAna kApinArAyaNi Adi tyAgarAja (O, N, S)
Fast paced nereval at hitavu mATalento

03 nIvADa nEgAna nikhilalOka sAranga k.cApu tyAgarAja (S)
Swaras at nivADane gAna

04 gItArthamu sangItAnandamu nI tAvuna jUDarA surUTi dEshAdi tyAgarAja (A, N, S, T)
nereval @ harihara bhAskara

05 rAga tAna pallavi shubhapantuvarALi misra cApu / Adi
tAna in shubhapantuvarALi, mOhana, bEhAg
Pallavi line: tEn palani vaDivElane devAnai manavALanai
rAgamAlika: mOhana, bEhAg, kApi (to name a few)

06 kanDu dhanya nAdhe behAg Adi mOhanaviTTala dAsa

07 rAma mantrava japisO jOnpuri Adi purandara dAsa

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...