Sunday, 5 November 2017

2017 Nov 04 MalladiBrothers NishanthChandran TumkurBRavishankar SNNarayanamurthy Nadasurabhi


Vocal: Vid. MalladiBrothers 
Violin: Vid. NishanthChandran 
Mridanga: Vid. TumkurBRavishankar 
Ghata: Vid. SNNarayanamurthy 

Organiser / Occasion:  Nadasurabhi 25th Annual festival, Bangalore
Venue: College of Nursing, St. Johns Hospital

01 ninnE kOriyunnadi mA nElATa i vEla tAnavarNa kAnaDa Adi tiruveTTiyur tyAgayya (O. S)

02 panca mAtanga mukha malahari m dIkshitar (O, S)
Swaras at PanchamAtanga mukha gaNapatinA

03 are chUDare mOhana Adi aNNammAchArya (A, S)
Swaras at ade chUDare

04 nADAdina mAta janaranjani m.cApu tyAgarAja (N, S)
Nereval at talapu vacchina

05 ninna nODi dhanyanAdeno pUrvikalyANi rUpaka p.dAsa (A, N, S)
Nereval at ninna nODi dhanyanAdeno

06 kaNNAre kaNDene kadirvElanai mukhAri Adi nIlakaNTa sivan (O)
AlApane with a shloka

07 mahita pravrudhha srImati kAmbOdhi tiSra tripuTa tyAgarAja (A, N, S, T)
Nereval at mahita pravruddha srImati

08 jAnaki ramaNa dasharatha nandana kApi Adi jIr swAmi (O)

09 bhaja bhagavantam ramaNam kAntam rAgamAlika chApu lakshmana kavi

10 sri rAma jaya rAma yadukulakAmbOdhi tyAgarAja

11 shiva shiva bhava sharaNam saurAshtra Adi nArAyaNa tIrtha

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...