Monday, 13 November 2017

2017 Nov 12 RanjaniGayathri HNBhaskar ManojSiva OmkarGRao @ MA Narasimhachar Music Foundation's 16th Annual Music Festival

Vocal: Vid. RanjaniGayathri 
Violin: Vid. HNBhaskar 
Mridanga: Vid. ManojSiva 
Ghata: Vid. OmkarGRao 

Organiser / Occasion : MA Narasimhachar Music Foundation's 16th Annual Music Festival
Venue : Bangalore Gayana Samaja

01 gaNanAyakam bhajEham rudrapriyA m.dIkshitar (S)
Swaras

02 sItApate nA manasuna siddhantamani yunnanu khamAs Adi thyAgarAja (N, S)
Nereval at prEma jUchi nA pai

03 mAyammA eni nI pilachithE Ahiri Adi shyAmA shAsthri

04 kELenO hari tALenO kalyANi m.cApu p.dAsa (A, S, T)
grahabEdha to shuddhadhanyAsi during AlApane by Gayathri.
swaras @ dhriDabhaktaranu kUDi

07 manasA srI rAmachandruni IshamanOhari Adi tyAgarAja

08 rAga tAna pallavi sAramati tiSra tripuTa TiSra naDai 2 kaLai eDupu ?
pallavi line: sAkshAtara sagIta sadbhakti...sArasAksha manasAramatini
rAgamAlika swaras in SAranga, sindhubhairavi

10 ugAbhOga (maganendADisidaLu..)sahAna vasantha kApi

11 jagadodharana ADisidale yashOdA kApi Adi p.dAsa

12 paga gungurUrE mishra pIlu mIra bhajan

13 bhUt mOTe abhANg

14 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAgarAja

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...