Tuesday, 3 February 2015

2015 Feb 01 Dr.BombayJayashri HNBhaskar DelhiPSairam UNGiridharUdupa @ SRLKM SpringFestival 2015

Vocal: Vid. Dr Bombay Jayashree Ramanath

Violin: Vid. HN Bhaskar

Mridanga: Vid. Delhi P Sairam

Ghata: Vid. UN Giridhar Udupa

Occasion: SRLKM SPRING Festival, 2015

01 vAtApi gaNapatim bhajEham hamsadhvani Adi m.dIkshitar (O)

02 O jagadambA Anandabhairavi Adi shyAmA sAstri (O)

03 smaraNe ondhe sAladhE malayamArutha rUpaka puranDhara dhAsa (A, N, S)

04 sakala graha bala nIne aTANa khanda chApu puranDhara dhAsa

05 shankarAchAryam shankarAbharaNa Adhi subbarAma dhIkshithar (A, N, S, T)

06 marugElarA O rAghavA jayanthashrI Adi thyAgarAja

07 rAga tAna shaNmukhapriya sAma Anandabhairavi

08 pallavi shaNmukhapriya sAma Anandabhairavi miSra tripuTa + 1beat eDupu

09 ondu bAri smaraNe sAlade sindhubhairavi composer

10 tillAna bEhAg Adi LGJ

11 nInAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja


No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...