Wednesday, 4 February 2015

2015 Feb 02 ChitravINA N Ravikiran Ranjani Ramakrishnan Patri Satish Kumar B.S.Arunkumar @ SRLKM SpringFestival 2015


ChitravINA : ChitravINA N Ravikiran
Violin: Vid. Ranjani Ramakrishnan
Mridanga: Vid. Patri Satish Kumar 
Rhythm Pad: Vid. B.S.Arunkumar


01 ninnu kOriunnara vasantha Adi thachur singracharyalu

02 jaya jaya jaya jAnaki kAntha nATa khaNDa chApu puranDhara dhAsa (O, N, S)

03 rAma bhakthi sAmrAjya sudhabangAlA Adhi thyAgarAja (O, N, S)

04 rAma rAma guNa sIma simhEndhramadhyama Adhi swAthi thirunAL (A, N, S)

05 amba nIlAmbari nIlAmbari Adhi ponnayya piLLai (A)

06 kanulutakani kalyANavasantha Adhi thyAgarAja (O)

07 rAga bhairavi 
 tAna in gaula shuddasAvEri vijayashrI
 pallavi bhairavi khaNDa tripuTa + 0.4 beat eDupu
 Pallavi Line :  bhairavi shrI bhArgavi vidyA bhArati swarUpiNi mAm pAhi

08 mArubAri thALalEnurA jAvaLi kAmAch Adhi Dharmapuri subbarAya iyer

09 tArakka bindige sOurAshtra Chapu purandaradAsa

10 nInAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...