Wednesday, 4 February 2015

2015 Feb 03 SanjaySubrahmanyan MysoreMNagaraj KUJayachandraRao BRajashekar @ RLKM SpringFestVocal: Vid. Sanjay Subrahmanyan 
Violin: Vid.MysoreMNagaraj 
Mridanga: Vid. KUJayachandraRao 
Morsing: Vid. B. Rajashekar 

Occasion: RLKM SpringFest

01  satura kAmini dEva tamyati sakala (tv) kalyANi Adi swAti thirunAL

02 gIti chakra ratha stithayai guruguhAnuta shyAmalAya kannaDa Chapu m.dIkshitar (O, S)

03 vana durge vanaspati vanaspati rUpaka muttiah bhagavatar (A, N, S)

04 kAlai tUkki ninrADum daivamE yadukulakAmbOdhi marimuttu pillai

05  koluvamaregadA kOdaNDapANi tOdi Adi thyAgarAja (A, N, S , T)

06 maneyoLagAdO gOvindha abhOgi Adhi puranDharadhAsa

07 rAga tAna pallavi kEdAragauLa. khaNDa Eka
Pallavi Line: tANDavam Adum tillai naTarAjam ... tajham takhajam... takiTajham
Ragamalika - Anandabhairavi, pantuvarALi,  kadanakutUhala

08 nirupamAna sAmi nI nA nilayamunaku bEhAg RUpaka pUchi shrInivAsa IyengAr (O)

09 ennAmo vaghaiyai varugude mane khamAs Adi Ghanam Krishna Iyer

10 palukute nela talli AbhEri k.cApu aNNammAchAryA

11 rAmanai bhajittAl mAND Adi pApanAsam sivan

12 nInAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...