Friday, 30 April 2021

2021 Apr 29 GayathriVenkataraghavan MysoreSrikanth BSivaram_SRSM

Vocal: Vid.  GayathriVenkataraghavan 

Violin: Vid. MysoreSrikanth 

Mridanga: Vid. BSivaram


01 namO namO raghukula nAyakA nATTa annamAcAryA (O, S)

02 sharaNu sakalOddhAra asurakula samhAra sAranga tripuTa Purandaradasa

03 nannu viDachi kadhalaku rA rIthigowLa chApu tyAgarAja (A, S)

04 rAmachandram bhAvayAmi Vasantha Adi m.dIkshitar

05 chEsinadella Marachithivo tODi Adi tyAgarAja (A, N, S, T)

06 jAnaki manOharam mAND mysOre vAsudEvAchArya

07 shlOka followed by rAma nAma bhajisidavage darbAri kAnadDa p.dAsa

08 mangaLa


No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...