Saturday, 1 May 2021

2021 Apr 30 RamakrishnanMurthy RKShriramkumar NCBharadwaj ChandrashekaraSharma_SRSM

Vocal: Vid. Ramakrishnan Murthy 

Violin: Vid. RKShriramkumar 

Mridanga: Vid. NC Bharadwaj 

Ghata: Vid. ChandrashekaraSharma


01 vanajAkshi ninnE kOri varNa kalyANi aTa pallavi gOpAla iyer

02 nIlAyatAkSi nIvE jagatsAkSi paras tripuTa ShyamaShastri

03 nI Bhajana gAna nAyaki Adi tyAgarAja (A, S)

04 rAma embO eraDakshara (kEdAra gaULA kEDaragauLa) m.cApu (KASHI) p.dAsa (A)

05 okapAri chUdara kalAvathi Adi tyAgarAja

06 kArubAru sEyuvAru galarE mukhAri Adi tyAgarAja (A, N, S, T)

07 mAmava raghuvIra martyavatara mAhuri m.dhIkshitar

08 mannupugaz kosalaidan Durga mAyAmAlavaguLa sAranga hindOLam nIlAmbari rUpaka kulasekara azwar

09 Ongi ulagaLandhu pAsuram Arabhi Adi AndAL

10 rAmanai taruvAi sindubhairavi aruNAcala kavi

11 tArAdipAnana daSharatha tanaya kApi lakshmIsha pUchi ShrinivAsa iyengAr

12 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAgarAja


No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...