Friday, 23 April 2021

2021 Apr 23 SikkilGurucharan SaiRakshit BSivaraman_SRSM

Vocal: Vid. SikkilGurucharan 

Violin: Vid. SaiRakshit 

Mridanga: Vid. BSivaraman


01 aparAmabakthi panthuvarAli rUpakA tyAgarAja (O,S)

02 Shri ramam ravikulabdhi somam shrtakalpa bhuruham Narayanagaula Adi m.dIkshitar

03 ni mAyeyoLago ninnoLu mAyeyO kIravANi k.cApu kanakadAsa (A )

04 mohanakalyANa rAmam mOhanakalyANi TALA VRamaswamy (A, S)

05 rAga tAna pallavi kharaharapriyA (R, T, P, T, K)

rAma ni samanamevaru

06 sarvam brahma mayam madHuvanti Adi sadAshiva brahmEndra

07 jayati jayati bhArata mAtA khamAs Mayuram Viswanatha Shasthri

08 tillana

09 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAgarAja


No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...