Wednesday, 15 January 2020

2020 Jan 15 AbhishekRaghuram VittalRamamurthy NCBharadwaj GGuruprasanna @ SRLKM

Vocal: Vid. AbhishekRaghuram 
Violin: Vid. VittalRamamurthy 
Mridanga: Vid. NCBharadwaj 
Khanjari: Vid. GGuruprasanna 

Occasion: SRLKM 31st Annual Music Festival, Bangalore Gayana Samaja

The program coincides with Tyagaraja Aradhana Day 

01 tyAgarAja gurum Ashraye kEdAra rUpaka MDR
Swaras at tyAgarAja. MDR

02 budhamAshrayAmi satatam nATakuranji k.cApu m.dIkshitar

03 ennaDO rakSincitE nI saurAshtra tyAgarAja (O)

04 nI Bhajana gAna nAyaki Adi tyAgarAja (A, S)
Swaras at ni bhajana

05 suguNamulE jeppukoNTi chakravAka rUpaka tyAgarAja (O, S)
Swaras at suguNamule

06 durmArga carAdamula dora nIvana jAlarA ranjani rUpaka tyAgarAja (A)

07 rAkA shashi vadhana takka Adi tyAgarAja (O)

08 nijamuga nI mahimalu shahAna Adi tyAgarAja (A, N, S, T)
Nereval at buddhiyanu talli..

09 sItA nAyaka shrtajana rItigauLa rUpaka tyAgarAja

10 balamu kulamu yEla sAvEri thishra Adi tyAgarAja

11 gItArthamu sangitAnandamu suraTi tyAgarAja

12 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAgarAja

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...