Sunday, 5 January 2020

2020 Jan 05 PantulaRama HNBhaskar PatriSatishKumar BSPurushottam

Vocal: Vid. PantulaRama 
Violin: Vid. HNBhaskar 
Mridanga: Vid. PatriSatishKumar 
Khanjari : Vid. BSPurushottam

Occasion: SRLKM 31st Annual Music Festival, Bangalore Gayana Samaja

01 jalajAksha ninnE VarNa hamsadhwani Adi mAnambUchavAdi venkatasubbayyar

02 vallabha nAyakasya bEgaDa rUpaka m.dhIkshithar (S)
swaras at vallabha 

03 sogasu jUDa taramA kannaDa gauLa Adi tyAgarAja

04 sakala graha bala nIne aTANa khanda chApu p.dAsa (A)

05 pAlintuvO pAlimpava kAntAmaNi Adi tyAgarAja (A, S)
Swaras at pAlintuvo

06 bhajare rE mAnasA abhEri c thripuTa MysUru VAsudhEvAchAr (A, N, S)
Nereval at avanijA manOharam rAjakumAram rAmam

07 palukavEmi nA daivamA pUrNachandrika Adi tyAgarAja

08 AragimpavE pAlAragimpavE tODi rUpaka tyAgarAja (A, N, S)
GrahabEdha to hindOLa (vocal) mOhana (violin)

09 rAga tAna pallavi kannaDa kAnaDa chaturaSra tripuTa misra gati
Chaturasra triputa misra gati. 5 syllables after samam
Rama sri rama Kannada valadayya inta parAka naDachi vachhi nannu brOvavayya

10 yEhi murAre kunja vihAre yEhi praNata YamunakalyANi jayadEva aShTapadi

11 tambUri mITidava bhavAbdhi dATidava sindhubhairavi purandara dhAsa

12 tillAna paras PUchi ShrinivAsa Iyerngar

13 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAgarAja

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...