Sunday, 5 January 2020

2020 Jan 04 SowmyaS CharulataRamanujam HSSudheendra Surabharati_LineIN

Vocal: Vid. Sangeetha Kalanidhi SowmyaS 
Violin: Vid. CharulataRamanujam 
Mridanga: Vid. HSSudheendra 

Venue: Surabharati , Bangalore

01 pancha mAthanga malahari rUpaka m dhIkShithar (S)

02 brOva bhAramA raghurAmA bahudAri Adi tyAgarAja (A, S)

03 haNNu bandide hindOLa rUpaka p.dAsa

04 mAmava mInAkshi rAjamAthangi varALi mishra chApu m.dhIkshithar (A, N, S, T)
nereval and swaras at varALi vENi

05 sudhA mAdhurya bhAshaNa sindhurAmakriya Adi tyAgarAja

06 viruttam (vanamAli gatIshAngi) kApi MOhana bEhAg

07 sri mAdhava bEhAg p.shivan

08 muddugAre yashOda Kurinji AnnamAchArya

09 tillAna khamAs Adi paTNam subrahmaNya Iyer

10 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAgarAja

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...